Seksualiteit en bevallen

, 21.856 keer bekeken

Inleiding


Deze informatie over seksualiteit zou ik niet kunnen schrijven zonder de hulp van vele vrouwen die me lieten inzien hoe complex en belangrijk seksualiteit in hun leven is. Naast het mogen delen in hun ervaringen met seksualiteit, waarbij ik als vroedvrouw dikwijls de vertrouwenpersoon mag zijn, ben ik gaan graven in literatuur van Sheila Kitzinger, Maureen Luyten en Piet Nijs. Daarnaast volgde ik ook nog een aantal bijscholingen over dit onderwerp.

Als vroedvrouw heb ik een intense bewondering voor vrouwen, voor hun inzet en hun moed om zich doorheen elke levensfase een weg te banen én omdat zij het leven doorgeven. Vrouwen ervaren minder het jachten en jagen en vinden daardoor een innerlijke rust die hen een enorme kracht geeft.

Deze tekst is geschreven vanuit de ervaring van vrouwen, vanuit hun emoties en hun gedrag. Ik volg een weg doorheen zwangerschap, bevallen en de periode na de geboorte met de seksualiteit als rode draad. Deze tekst heeft een belangrijke beperking… Het is en blijft een tekst. Die kan nooit de persoonlijke begeleiding vervangen want jij bent bijzonder, zeer uniek.

Vroedvrouwen kunnen goed begeleiden, luisteren en indien nodig weten zij goed de weg om je door te verwijzen. Een vroedvrouw in uw buurt vind je via de website www.vlov.be. Je klikt daar op zelfstandige vroedvrouwen, kiest je provincie en dan vind je een lijst met de vroedvrouwen uit jouw regio.

Seksualiteit en bevallen


Eerste fase - arbeid -


Niet alleen of de bevalling moeilijk of gemakkelijk verliep, maar ook de manier waarop je als vrouw tijdens de bevalling behandeld wordt, heeft invloed op de gevoelens over je eigen lichaam.

Bevallen kan een intense, seksuele ervaring zijn wanneer vrouwen de kans en de hulp krijgen om te doen wat zij voelen te moeten doen. De hormonen die geproduceerd worden tijdens het vrijen zijn veelal dezelfde als de hormonen die sterk aanwezig zijn tijdens arbeid en bevalling. De bevalling zal positiever verlopen wanneer het koppel de kans krijgt om in alle intimiteit doorheen arbeid en baring te gaan. Dit is gemakkelijker in een thuisomgeving, maar steeds meer ziekenhuizen zoeken naar methoden om deze intimiteit ook in de arbeids- en verloskamers te kunnen bieden. Ze proberen een huiselijke sfeer te creëren met zorgvuldig gekozen kleuren, gedempt licht, de aanwezigheid van een bad in de arbeid - en verloskamer, ... Het is heel belangrijk dat vrouwen zichzelf kunnen zijn en dat ze hun emoties de vrije loop kunnen laten.

In ons gezondheidszorgsysteem dreigt de overmacht van de medicalisering. De apparatuur en het medisch ingrijpen staan in schril contrast met de seksuele aspecten van geboorte. Vanuit de gezondheidszorg heeft men een belangrijk doel, namelijk: een gezonde moeder en een gezonde baby. Het is dus zoeken naar een methode waarbij dit doel gecombineerd kan worden met de vrouw die nog vrij kan bewegen en doen wat zij wil doen. Vroedvrouwen realiseren zich meer en meer dat de fysiologie van de bevalling ondersteund wordt wanneer vrouwen hun gevoel mogen volgen. Wanneer de vrouw rond mag lopen, worden de weeën als minder pijnlijk ervaren en vergroot de zuurstoftoevoer naar de baby. Plat op de rug bevallen, is minder ideaal voor de baby. De vroedvrouw zal de ruimte geven voor een unieke geboorte-ervaring. Zij zal de vrouw helpen zonder heisa te maken. Ook wanneer er om één of andere reden ingegrepen moet worden, kan zij dit nog doen zodanig dat de moeder in alle vrijheid mee kan bepalen wat ze wil.

Tweede fase - geboorte van de baby -


Dikwijls vertellen we de vrouw wat ze moet doen tijdens de geboorte van haar baby. Zij zal op commando persen. Dit is bedoeld om de perswee zo efficiënt mogelijk te benutten om haar baby te helpen bij het geboren worden.

Een andere benadering ondersteunt de vrouw in haar gevoel om de houding te kiezen die ze wil aannemen, om haar lichaam te volgen. Zij perst alleen als zij daar dringend en onweerstaanbaar de behoefte toe heeft. Zij voelt zelf zeer goed aan wat er gaat gebeuren.

"Seks, geboorte en moederschap zijn geen losstaande strijdige ervaringen. Zij maken deel uit van een samenhangend geheel en verdiepen ons begrip voor andere aspecten van ons leven." (Sheila Kitzinger)

Belangrijk gegeven waar ik graag dit onderwerp mee besluit


De periode tijdens de zwangerschap en na de bevalling zijn belangrijk wat betreft "seksualiteit".

Seksualiteit wordt hier veel ruimer gesteld als gemeenschap hebben. Tijdens deze periodes liggen "de zenuwen bloot". Het is dé periode van uitnodiging om te zoeken naar elkaar. Een kans om de seksuele relatie te verdiepen en te intensifiëren. Neem de ruimte en tijd om dit te laten gebeuren, vertraag wat betreft je activiteiten en carrière buitenhuis. Het is een tijd die uitnodigt tot een speciale vorm van tederheid die zich op geen ander moment in het leven voordoet. Deze vorm van tederheid biedt kansen waardoor je als vrouw, als man en uiteraard ook de baby een hechte band kan vormen. Een stevige basis voor het verdere leven.

Marlene Reyns, vroedvrouw

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld