Waar bevallen en verschillen Nederland-België?

, 2.360 keer bekeken

Waar bevallen?


De geboorte van elk kind is een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan ook belangrijk dat deze in optimale omstandigheden kan plaatsvinden.
Aanstaande ouders kunnen kiezen om thuis, poliklinisch of in het ziekenhuis te bevallen. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de individuele behoeften van de moeder, de partner en de baby zelf.

Verschillen tussen Nederland en België


In Nederland krijgt 1 vrouw op 3 haar baby thuis, 1 op 3 bevalt er poliklinisch en een derde van de baby's wordt in het ziekenhuis geboren. De medische kosten worden er steeds volledig* vergoed, onafhankelijk van de plaats waar men bevalt.

(*) Als er geen medische indicatie is, moet voor een ziekenhuisbevalling deels betaald worden, vaak wordt dit door verzekeraars teruggebracht tot een eigen bijdrage van ongeveer 200 euro. Ook voor kraamzorg moet een eigen bijdrage betaald worden.

In België ligt de situatie helemaal anders. 99% Van de baby's worden er in het ziekenhuis onder toezicht van een gynaecoloog geboren. Slechts 1% van de vrouwen bevalt thuis met de hulp van hun huisarts en/of vroedvrouw.

Waarom dit in België zo anders is, heeft verschillende oorzaken:

  • In 1944 koos de wetgever duidelijk voor ziekenhuisbevalling. De terugbetaling voor kraamzorg in het ziekenhuis in de nieuwe verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, werden gelijkgesteld met die voor een ziekenhuisopname wegens ziekte.

  • In 1957 werd de vroedvrouwenopleiding aangeboden als een specialisatie in het verpleegkundig onderwijs.

  • Tot 1994 bestond er geen beroepsorganisatie voor vroedvrouwen. In 1994 werd het VLOV (Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen) opgericht.


Ondertussen is er een en ander veranderd en zien we nieuwe tendensen ontstaan, zoals:

  • Meer betrokkenheid van het gezin bij de geboorte.

  • Een hernieuwde opleiding voor vroedvrouwen.

  • ...

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld