Kraamzorg in Limburg -BE-

, 2.017 keer bekeken
Kraamhulp is een vorm van gezinshulp die aan huis geboden wordt in de periode na de bevalling ter ondersteuning van het 'nieuwe' gezin. Het gezin krijgt dan hulp bij de verzorging van de baby, het huishouden en andere familiale aspecten. Op deze manier kan het gezin rustig bekomen van de bevalling en wennen aan de nieuwe situatie. De ouders krijgen extra aandacht, advies en ondersteuning, en ook de andere kinderen van het gezin worden opgevangen.

Drie kraamcentra in Limburg


In Limburg zijn er 3 kraamcentra.
De kraamcentra maken een onderdeel uit van organisaties voor gezinszorg.

 • Familiehulp
  Paniswijerstraat 92, 3600 Genk
  089/62 91 40

  Thonissenlaan 41, 3500 Hasselt
  011/45 69 50

  Nieuwstraat 16, 3990 Peer
  011/80 45 20


 • Landelijke Thuiszorg
  Hospitaalstraat 15/2, 3740 Bilzen
  089/328065


 • Solidariteit voor het Gezin
  Koningin Astridlaan 32, 3500 Hasselt
  011/29.10.40

De kraamcentra zijn allen geopend tijdens de kantooruren. Tijdens het weekend zijn zij allen gesloten. Eén kraamcentra werkt met een wachtdienst in het weekend, één kraamcentra is enkel bereikbaar voor dringende gevallen en 1 kraamcentra werkt met een antwoordapparaat.

Limburg telt 84 kraamverzorgenden


Binnen de organisaties zijn er 2 tot 5 personeelsleden op kantoor die werkzaam zijn binnen de organisatie van de kraamzorg in Limburg.
Zij staan in voor het inschrijven van nieuwe cliënten, intakegesprekken met cliënten, de contactnames met cliënten, planning van de kraamhulp, begeleiding en controle van de kraamverzorgende, organisatie van vorming, aanwerving van nieuwe kraamverzorgenden en beleidsvoorbereidend werk.

Er zijn in Limburg in totaal 84 kraamverzorgenden in dienst bij de 3 kraamcentra, waarvan:

 • 5 voltijds actief in dienst

 • 59 deeltijds actief in dienst

 • 20 in dienst maar momenteel non-actief (wegens loopbaanonderbreking, langdurig ziek, bevallingsverlof,...)


De aanwervingsvoorwaarden bij in dienst treden van nieuwe kraamverzorgenden zijn dat zij het diploma verzorgende of kinderverzorgende bezit. Ervaring is niet noodzakelijk, wel een pluspunt. Voor zij aan de slag gaat als kraamverzorgende wordt de nieuwe werkkracht intern opgeleid door de organisatie. Deze opleiding neemt tussen de 8u en de 36u in beslag, afhankelijk van de organisatie.
Jaarlijks worden de kraamverzorgenden ook bijgeschoold. Alle verzorgenden krijgen 20 uren per jaar bijscholing. Het onderwerp van deze vormingen is afhankelijk van het aanbod en de vraag.

Bij 1 kraamcentrum werken de kraamverzorgenden enkel in kraamgezinnen. Bij de andere 2 kraamcentra werken de kraamverzorgende hoofdzakelijk bij kraamgezinnen, al springen ze wel af en toe bij in de gezinszorg. De kraamzorg krijgt in dit geval wel altijd voorrang.

15% Van de Limburgse gezinnen maakt gebruik van kraamhulp


De aanvraag van kraamzorg gebeurt in de meeste gevallen telefonisch (75%), maar soms ook via mail of schriftelijk (23%), en zelden rechtstreeks op het kantoor (2%). De kraamcentra vinden het ideaal als deze aanvraag gebeurt tussen 24 en 30 weken zwangerschap.
Indien de kraamhulp tijdig werd aangevraagd kan de kraamhulp opgestart worden binnen 1 tot 3 werkdag(en) na doorgeven van de geboorte van de baby. Bij een thuisbevalling proberen zij de dag zelf of de dag volgend op de bevalling te starten. Bij een tijdige aanvraag wordt ook getracht zo weinig mogelijk (max 2) verschillende kraamverzorgenden in het gezin te plaatsen. Dit is echter niet bij elk kraamcentra op elk moment mogelijk.

In de periode 01/01/2009 - 31/12/2009 hebben in Limburg 1.387 gezinnen kraamhulp gekregen. Dit wil zeggen dat ongeveer 15% van de moeders die in 2009 bevallen zijn in Limburg een beroep deden op kraamhulp. Samen gebruikten zij in totaal 54.861,5 uren kraamhulp. Dit betekent een gemiddelde van 40u kraamhulp per gezin. Het gaat hier dan over prenatale (7%) en postnatale (93%) kraamhulp.

Bij de meeste kraamcentra kunnen cliënten gedurende ongeveer 8 weken beroep doen op kraamzorg. Het aantal uren is in de meeste gevallen afhankelijk van de noodzaak. Gemiddeld nemen de meeste gezinnen 2 halve dagen per week kraamhulp.

In uitzonderlijke situaties (meerling, postpartumdepressie, langdurige opname in het ziekenhuis van moeder of kind,...) is het in elk kraamcentra mogelijk deze periode en/of aantal uren hulp te verlengen/verhogen.
De kraamhulp wordt vooral georganiseerd tijdens weekdagen. Eén kraamcentrum biedt 7 dagen op 7 kraamzorg aan. Tijdens deze dagen is kraamzorg vooral mogelijk tijdens de kantooruren (8u-17u), maar bij uitzondering ook op andere tijdstippen. Eén kraamcentrum biedt kraamhulp aan volgens de behoefte van de ouders, maar wel tussen 7u en 20u.
Per dag worden er tussen de 3 en 8 uren kraamzorg geboden in het gezin. Het aantal uur per dag en per week wordt in overleg met de cliënt vastgelegd.

Combinatie kraamhulp en vroedvrouw


Een aantal cliënten doet ook beroep op een vroedvrouw aan huis, in combinatie met de kraamhulp. Dit is geen verplichting om de kraamzorg op te starten, een groot deel van de cliënten doet dit toch. Bij 1 kraamcentra is er ook een vroedvrouw werkzaam die postnatale dienstverlening doet.
De vroedvrouw staat in voor de medische begeleiding van moeder en kind en is dus een mooie aanvulling van de kraamhulp.

Dit artikel kwam tot stand na een bevraging over de kraamzorg in Limburg in 2009.
Met dank aan het Expertisecentrum Kraamzorg Limburg

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld