Terugbetaling laboratoriumkosten IVF

, 2.345 keer bekeken
In België alleen al proberen jaarlijks zo'n 4000 vrouwen zwanger te raken via IVF. De overheid ondersteunt deze "proefbuis-bevruchtingen" ondermeer via subsidies voor onderzoek en de terugbetaling van de benodigde geneesmiddelen. Toch kunnen de remgelden voor consultaties en geneesmiddelen nog aanzienlijk oplopen, ze variëren doorgaans tussen de 300 en 500 euro per poging. Gelukkig wordt de grootste kost, de laboratoriumkosten, sinds 1 juli 2003 terugbetaald.

Aan deze terugbetaling worden wel enkele regels verbonden. Die regels moeten er ondermeer voor zorgen dat er minder meerlingen verwekt worden. Momenteel leidt een kunstmatige bevruchting in één op de vier gevallen tot een meerling, terwijl deze kans bij een natuurlijke bevruchting slechts één op tachtig is. Meerlingenzwangerschappen zijn risicozwangerschappen: de kinderen worden vaak te vroeg geboren, met alle gezondheidsproblemen vandien, en ook het aantal doodgeboren kindjes ligt hoger.

Wat houden deze regels (voor de vrouw) in?


 • Je mag niet ouder zijn dan 42 jaar.

 • Er worden maximaal 6 cycli per vrouw terugbetaald.

 • Je moet je richten tot één van de 18 erkende gespecialiseerde vruchtbaarheidscentra. Je kan er een attest krijgen dat je moet voorleggen aan de adviserende geneesheer van je ziekenfonds. Wanneer deze het attest aanvaardt, kan je met de behandeling starten.

 • Afhankelijk van de leeftijd van de vrouw en over de hoeveelste cyclus het gaat, mag het ziekenhuis mag niet meer embryo's inplanten dan is bepaald in het Koninklijk Besluit:

  Wanneer je 35 jaar of jonger bent:
  • Bij de eerste poging (of cyclus) mag slechts 1 vers embryo ingeplant worden.

  • Bij de tweede poging mag ofwel 1 vers embryo ingeplant worden of wel 2 verse embryo's indien de kwaliteit van het embryo onvoldoende is.

  • Bij een derde en volgende poging mogen maximaal 2 verse embryo's ingeplant worden.


  Wanneer je tussen 36 en 39 jaar bent:
  • Bij de eerste en tweede poging mogen maximum 2 verse embryo's ingeplant worden.

  • Bij een derde en volgende poging mogen maximaal 3 verse embryo's ingeplant worden.


  Wanneer je tussen 40 en 42 jaar bent, wordt geen maximum meer gezet op het aantal verse embryo's dat teruggeplaatst mag worden.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld