Vruchtbaarheidsbehandelingen en jouw werkgever

, 1.794 keer bekeken
Vele patiënten die een vruchtbaarheidsbehandeling in ons Centrum (CRG) -Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel- ondergaan stellen zich de vraag of ze hun werkgever hiervan op de hoogte moeten brengen.
Het antwoord blijft een individuele keuze maar wettelijk gezien is er geen verplichting om de werkgever hierover in te lichten.

Beroep met risico's


Heb je echter een beroep met een risico, vb. je werkt in een omgeving waar chemische producten, röntgen, cytostatica, e.d. wordt gebruikt, dan is het belangrijk om je op voorhand hier over te informeren. Je kan steeds advies inwinnen bij jouw arbeidsgeneesheer, die kan je situatie correct inschatten en die gebonden is aan geheimhoudingsplicht.

Het is belangrijk te weten welke de risico's zijn alvorens je aan een behandeling begint zodat je de juiste voorzorgsmaatregelen kan treffen.

Zwanger zijn vs. zwanger willen worden


Als je zwanger bent, heb je er alle belang bij om je werkgever op de hoogte te brengen. Het liefst zo snel mogelijk want dan geniet je van een wettelijke bescherming tegen ontslag. Die bescherming loopt tot 1 maand na het moederschapsverlof. Als je werkgever je toch ontslaat voor redenen die betrekking hebben op uw zwangerschap, dan moet hij je 6 maanden loon betalen bovenop de gewone opzeggingsvergoeding.

Echter, als je zwanger wil worden, kan je nog geen aanspraak maken op de specifieke rechten die gelden voor zwangere werkneemsters. Die gelden pas vanaf het moment dat je jouw werkgever heeft verteld dat je zwanger bent. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst op ieder ogenblik kan beëindigen mits het naleven van de wettelijk opgelegde opzegtermijn of na betaling van een opzegvergoeding.

Ziekteverlof?


Patiënten krijgen in ons Centrum enkele dagen ziekteverlof vanaf de dag van de eicelpick-up. Dit ziekteverlof is niet verplicht maar wordt wel aangeraden. Na een embryotransfer of na een inseminatie zal de arts je geen ziekteverlof meer voorschrijven. Wenst je nadien nog thuis te blijven, dan zal je je verlof moeten gebruiken.

De personeelsdienst van jouw organisatie zal je meer informatie kunnen geven wat betreft ziekteverlof en de nodige administratie dat hiermee gepaard gaat. Het is belangrijk dat je jouw arbeidsreglement goed naleest zodat je weet waar je staat.

Met dank aan: Valerie Mycke
Hoofdverpleegkunde - Verpleegkundig coördinator CRG
Centrum voor reproductieve geneeskunde van het Universitair ziekenhuis Brussel
www.brusselsivf.be

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld