Adoptieverlof

, 1.180 keer bekeken
Gegevens dateren van Maart 2008

Adoptieverlof kan door beide ouders opgenomen worden.

  • Je hebt recht op 6 opeenvolgende weken verlof, indien het kind nog geen 3 jaar oud is bij het begin van het verlof. Anders heb je recht op maximum 4 weken (totdat het kind 8 jaar wordt tijdens je verlof).

  • De maximale duur van het verlof kan verdubbeld worden wanneer het kind voor minstens 66% fysiek of metaal gehandicapt is of wanneer het leidt aan bepaalde aandoeningen.


Formaliteiten


  • Je mag zelf beslissen wanneer je je werkgever wilt inlichten, maar je bent verplicht om dit ten minste 1 maand op voorhand te doen.

  • Het moet schriftelijk gebeuren met vermelding van zowel begin- als einddatum van het adoptieverlof. Je kunt dit alles ofwel persoonlijk aan de werkgever afgeven (voor ontvangst getekende kopie) of opsturen per aangetekend schrijven.

  • Ten laatste op het moment dat je verlof ingaat, moet je je werknemer de documenten overhandigen die de adoptie staven.

  • Je moet ook een schriftelijke aanvraag indienen bij je ziekenfonds, samen met een bewijs van inschrijving van het kind in het Belgisch Rijksregister. Bovendien moet dit bewijs de naam van beide ouders vermelden.


Wettelijke bescherming


Je werkgever kan je niet ontslaan van twee maanden voor tot 1 maand na je adoptieverlof (behalve om dringende redenen of redenen die vreemd zijn aan het adoptieverlof).

Adoptiepremie? Wie, wat en hoe?


Lees er alles over op: www.kindergeld.be/Nl/Adoption

Meer lezen over adoptie?
www.belgium.be

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld