Borstvoedingspauze tijdens de werkuren

, 1.513 keer bekeken
Vanaf 1 juli 2002 (CAO nr. 80) heeft elke werkneemster met een arbeidsovereenkomst
recht op borstvoedingspauzes. Dit recht bestaat uit een schorsing van de arbeidsovereenkomst met als doel je in staat te stellen je kindje borstvoeding te geven en/of melk af te kolven.

Hoe lang?


Je hebt recht op borstvoedingspauzes tot 7 maanden na de geboorte van je kindje.

Uitzonderingen


In uitzonderlijke gevallen, gebonden aan de gezondheid van het kind en mits voorlegging van een medisch attest, kunnen de 7 maanden recht op borstvoedingspauzes met (maximum) 2 maanden verlengd worden.

Wat en wanneer?


Eén borstvoedingspauze duurt een half uur, maar om aanspraak te kunnen maken op de borstvoedingspauzes moet je die bepaalde dag wel minstens 4 uur werken. Let op: de pauze is steeds bij de duur van de prestaties van de arbeidsdag inbegrepen.

Naargelang de duur van je prestaties kan je die dag aanspraak maken op één of twee pauzes.

 • Wanneer je minstens 4 uur moet werken, heb je die dag recht op één pauze.

 • Wanneer je minstens 7 ½ uur moet werken, heb je die dag recht op 2 pauzes. Als je wilt, kun je die 2 pauzes van een half uur ook groeperen in één pauze van een uur.


Bijvoorbeeld: je werkt 19 uur per week - op maandag 3 uur, op dinsdag 7 uur en op woensdag 9 uur.

 • Op maandag heb je geen recht op een borstvoedingspauze aangezien je arbeidsprestaties minder dan 4 uur bedragen.

 • Op dinsdag heb je recht op één pauze, wat betekent dat je maar 6 uur en een half effectief moet presteren.

 • En op woensdag heb je recht op 2 pauzes die je eventueel mag groeperen, wat betekent dat je effectief maar 8 uur moet presteren.


Je moet met je werkgever overeenkomen op welk moment van de (arbeids)dag je je borstvoedingspauze kan nemen. Indien er geen akkoord bereikt wordt, vallen de borstvoedingspauzes onmiddellijk voor of na de rusttijden voorzien in het arbeidsreglement.

Formaliteiten


Als je van je recht op borstvoedingspauzes wil genieten, moet je je werkgever hiervan 2 maanden op voorhand op de hoogte brengen:

 • via een aangetekend schrijven

 • via de overhandiging van een geschrift waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever.


Bij de allereerste uitoefening van dit recht moet je je werkgever een bewijs van borstvoeding geven:

 • hetzij een attest van een consultatiebureau voor zuigelingen (Kind en Gezin)

 • hetzij een medisch getuigschrift


Nadien moet je maandelijks een attest of een medisch getuigschrift afgeven, telkens op de datum waarop de uitoefening van het recht op borstvoedingspauzes voor het eerst is ingegaan.

Wettelijke bescherming:


 • Je werkgever mag je niet ontslaan zolang je borstvoeding geeft en/of melk afkolft, tenzij om een reden die los staat van je borstvoedingpauze. Hij moet je deze redenen bewijzen en wanneer je erom vraagt, moet je werkgever je schriftelijk in kennis stellen van de reden van zijn beslissing tot ontslag.

 • De bescherming begint vanaf het moment dat de werkgever over de uitoefening van het recht werd ingelicht en loopt tot één maand na het einde van de geldigheid van het laatste attest van Kind en Gezin of het laatste medisch getuigschrift.

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld