Moederschapsverlof

, 2.606 keer bekeken
Gegevens dateren van Maart 2008

Verlof


Je hebt recht op 15 weken verlof, verwacht je een meerling dan krijg je 17 weken (op verzoek: 19 weken).

Die 15 weken kunnen onderverdeeld worden in 2 periodes:

Prenataal: zwangerschapsverlof


  • Maximaal 6 weken (8 weken bij een meerling), waarvan je verplicht bent 1 week voor de vermoedelijke bevalling te stoppen met werken. Doe je dit niet en beval je een week te vroeg, dan ben je die week kwijt.

  • De overige 5 weken (7 weken bij een meerling) kun je ofwel helemaal voor ofwel helemaal na ofwel gedeeltelijk voor en gedeeltelijk na je bevalling nemen.


Postnataal: bevallingsrust


De overige 9 weken (of aangevraagde 11 weken bij een meerling) moet je verplicht na de bevalling nemen.

Uitzonderingen


  1. Als je een risicoarbeid uitvoert, kun je ofwel vroeger stoppen met werken ofwel aangepaste arbeid krijgen. Hierover beslist de arbeidsgeneesheer.


  2. Indien je baby minstens 7 dagen (vanaf geboorte) in het ziekenhuis moet blijven, dan kan je bevallingsrust verlengd worden met een duur gelijk aan het aantal dagen opname min de eerste 7 dagen én met een maximum van 24 weken.


Formaliteiten


Voor de bevalling


  • Je mag zelf beslissen wanneer je je werkgever wilt inlichten, maar je bent verplicht om dit ten laatste 7 weken (9 weken bij een meerling) voor de vermoedelijke bevallingsdatum te doen.

  • Je moet een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum persoonlijk aan de werkgever afgeven (voor ontvangst getekende kopie) of opsturen per aangetekend schrijven.

  • Je moet je werkgever een 'attest van arbeidsongeschiktheid' geven.


Na de bevalling


Laat je ziekenfonds en werkgever zo vlug mogelijk een geboorteattest geworden.

Wettelijke bescherming:


Je werkgever kan je niet ontslaan van zodra hij vernomen heeft dat je zwanger bent tot 1 maand na het einde van je bevallingsrust (behalve om dringende redenen of redenen die vreemd zijn aan de zwangerschap of bevalling).

Terug werken:


Je moet het ziekenfonds een werkhervattingattest, dat door de werkgever werd ingevuld, opsturen.

Lees meer op: http://www.werk.belgie.be

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld