Ouderschapsverlof

, 22.537 keer bekeken
Sinds vrijdag 1 juni kan je als ouder een extra maand ouderschapsverlof (4 maanden in totaal dus) aanvragen voor kinderen tot 12 jaar.
Let op, de vierde maand wordt enkel vergoed door de RVA voor kinderen die geboren zijn na 8 maart 2012!


Ouderschapsverlof is een recht op 4 maanden volledig verlof, 8 maanden halftijdse arbeid of 20 maanden 4/5 werken. Zowel de vader als de moeder, maar ook pleegouders kunnen hiervan gebruik maken.

Voorwaarden:


  • Voor elk kind minder dan 12 jaar.

  • Adoptie: vanaf inschrijving tot het kind 12 jaar oud wordt.

  • Gehandicapt kind: Het kind is nog geen 21 jaar en voor tenminste 66% getroffen door een lichamelijke of geestelijke handicap.


Je kunt alleen ouderschapsverlof opnemen als je van de 15 maanden voor je aanvraag tot dit verlof, er minstens 12 bij je werkgever hebt gewerkt.

Formaliteiten:


  • Je moet je werkgever schriftelijk op de hoogte brengen minstens 2 en ten hoogste 3 maanden voor de aanvang van het verlof.

  • Je werkgever kan uitstel vragen als er bvb teveel aanvragen voor die bepaalde periode zijn. Bij uitstel begint je verlof ten laatste 6 maanden na het gevraagde verlof.


Wettelijke bescherming:


Je werkgever kan je niet ontslaan (tenzij om dringende redenen) vanaf je aanvraag tot verlof, tot 3 maanden na het einde van je verlof.

Meer informatie


Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld