Onderzoek naar adoptieouders

 • Dit is een onderzoek naar de beleving van ouderschap bij ouders van geadopteerden, voor mijn eindwerk gedragswetenschappen smile.gif gelieve deze zo eerlijk mogelijk in te vullen aub


  - Wat was uw aanleiding tot adoptie?

  - Hoelang heeft de adoptieprocedure geduurd? Hoe denkt u hierover?

  - Hebt U uw kind vóór de eigenlijke adoptie kunnen ontmoeten?


  - Op welke leeftijd hebt U uw zoon/dochter mogen verwelkomen?

  - Hoe hebt U zich gevoeld bij de eerste ontmoeting van uw kind?

  - Wat waren de zaken bovenaan uw "to do" lijstje voor dat uw kind aanwezig was?

  - Hebt U ooit te kampen gehad met gedragsproblemen bij het kind, ontwijken van oogcontact of verwerping?

  - Hebt U te kampen gehad met problemen bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen ouder en kind?

  - Is het opvoeden vlot verlopen? Was er soms een ongemak van uw part?

  - Hoe verloopt de ouder/kind relatie vandaag,? (vanuit uw standpunt)

  - Hebt U het ooit moeilijk gehad met de blik van buitenstaanders?

  - Indien U zelf nog biologische kinderen hebt, hebt U ooit een verschil gemaakt tussen uw adoptiekind en uw biologisch kind?

  - Hebt U ooit het gevoel gehad halfouder te zijn of iets gemist te hebben?

  - Spreekt U regelmatig met uw zoon/dochter over zijn adoptie?

  - Is er iets dat U nog zou willen toevoegen?
 • Email

  Gelieve uw antwoord naar deborahkasengelambuyi@gmail.com
Reageer

Inloggen

Let op: Je login van de oude site werkt hier niet! Kijk hier voor meer info.

Hou me aangemeld